Selasa, 6 Julai 2010

PENGERTIAN TAMADUN DALAM BAHASA LAIN

PENGENALAN TAMADUN ISLAM
Kelahiran tamadun Islam boleh dianggap satu keganjilan dalam sejarah hidup manusia kerana ia lahir di kalangan penduduk padang pasir yang tidak begitu diketahui oleh penduduk dunia pada ketika itu.

PENGERTIAN TAMADUNMenurut Kamus Dewan : Tamadun boleh diertikan sebagai kebudayaan, kemajuan, peradaban sesuatu bangsa yang bertamadun.

Dalam konteks Islam, ia boleh dilihat dari segi pembinaan akhlak dan tatasusila manusia yang baik serta beradab sesama manusia dan pencipta-Nya.

1. Bahasa Arab : Kata dasarnya ialah tamaddana atau madana yang bererti:

• Suatu lokasi sebagai tempat tinggal

• Membangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran

• Fenomena dari perubahan cara hidup daripada liar atau nomad kepada kehidupan yang berbentuk maju (Kamus Al-Munjid)
• Kehalusan adat (Kamus Idris Marbawi)

2. Bahasa Inggeris : Civilization yang membawa maksud:

• The process of civilizing or become civilized (Noah Webster)

• An advanced stage of human social development with a high level of art, religion, science, government and written language (Longman dictionary of contemporary English)

• Civilize – memperbaiki tingkah laku iaitu keluar dari kehidupan yang kasar kepada kehidupan yang lebih baik yang mempunyai kehalusan akal budi dan kesopanan

3. Bahasa Tamil : Nakar ikam - nakar ialah kota dan ikam pula ialah pembentukan bandar

4. Bahasa Cina : Wen ming yang bererti cerah atau bercahaya yang mana merujuk kepada unsur-unsur material dan spiritual yang muncul daripada pencapaian sejarah perkembangan manusia

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

ustaz azhar idrus-api dunia