Selasa, 19 September 2017

KONSEP 1 MALAYSIA -DPR1A

DASAR-DASAR KERAJAAN -KONSEP 1 MALAYSIA

BINCANGKAN
Apakah yang anda faham tentang konsep 1 Malaysia? Huraikan secara ringkas asas-asas utama yang mendukung pelaksanaan 1 Malaysia?

ustaz azhar idrus-api dunia