Isnin, 21 September 2020

DHF1B-PERADABAN MAJMUK DAN NEGARA BANGSA

 LATIHAN TOPIK 6

1,APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN NEGARA BANGSA DAN KENAPAKAH MALAYSIA TIDAK TERMASUK DALAM CIRI SATU NEGARA SATU BANGSA?

16 ulasan:

 1. UMI ALYAA NADIRA BINTI ZAIDI
  14DHF20F1003

  Maksud negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat. "Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa kerana malaysia terdapat kepelbagaian agama, bangsa dan budaya seperti melayu , cina , india , iban dan sebagainya .

  BalasPadam
 2. MARIYANA BINTI MUSAWWI
  14DHF20F1009

  Negara bangsa bermaksud satu negara yang mempunyai rakyat yang berciri sama iaitu dalam agama, bahasa dan budaya. Negara bangsa terbentuk apabila rakyatnya berjaya disatukan di bawah satu pemerintahan yang berdaulat.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum Dan etnik yang mempunyai pelbagai budaya Dan tradisi yang berbeza walaupon terdapat pelbagai kaum Dan etnik, setiap masyarakat saling hormat menghormati budaya Dan tradisi kau lain walaubagaimanapun malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa kerana kurangnya perpaduan dalam kalangan kaum Dan etnik ini .

  BalasPadam
 3. Konsep negara dan bangsa ialah frasa negara yang merujuk kepada sesuatu kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan , selain itu , mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan manakala frasa bangsa merujuk kepada suatu kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan yang mempunyai identiti budaya , fahanam , agama dan bahasa tersendiri .

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu Negara dan bangsa kerana Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu,Cina dan India telahpun menetap di tanah ini selama 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba dan Nyonya, Kadazandusun dan Iban.

  BalasPadam
 4. NURUL ATIQAH BINTI ARIFFIN
  14DHF20F1001
  Konsep negara dan bangsa ialah frasa negara yang merujuk kepada sesuatu kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan , selain itu , mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan manakala frasa bangsa merujuk kepada suatu kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan yang mempunyai identiti budaya , fahanam , agama dan bahasa tersendiri .

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu Negara dan bangsa kerana Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu,Cina dan India telahpun menetap di tanah ini selama 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba dan Nyonya, Kadazandusun dan Iban.

  BalasPadam
 5. MUHAMMAD SYAWAL AMIRRUL
  14DHF20F1022
  A nation is a stable community of people formed on the basis of a common language, territory, history, ethnicity, or psychological make-up manifested in a common culture. A nation is more overtly political than an ethnic group, it has been described as "a fully mobilized or institutionalized ethnic group".Some nations are ethnic groups (see ethnic nationalism) and some are not (see civic nationalism and multiculturalism).A nation has also been defined as a cultural-political community that has become conscious of its autonomy, unity and particular interests.

  Malaysia is not included because our country is a multicultural country with a distinct mix of three major races which is Chinese, Indians and Malays. This sets out to explore the contribution of the three main ethnic groups to leadership in Malaysia.

  Malaysia also is a country with three distinct ethnic population groups and is yet to forge a single Malaysian identity. The findings are important for managers on foreign assignment in Malaysia and for others who engage with Malaysia

  BalasPadam
 6. Aida marina bt yusri
  14DHF20F1019

  Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat. "Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa adalah kerana malaysia terdapat kepelbagaian agama, bangsa dan budaya seperti melayu , cina , india dan sebagainya.Bukan itu sahaja, Malaysia juga mempunyai pelbagai bangsa lain, seperti kadazan dan iban yang telah menjadi kan Malaysia negara yang berbilang kaum.

  BalasPadam
 7. Muhammad Saiful Ahmri Bin H.R.Onn
  14DHF20F1024

  Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat. "Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme.

  Sebab mengapa Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu bangsa kerana negara kita mengamalkan konsep berbilang kaum seperti melayu,Cina dan india.Contohnya adalah setiap kaum mengamalkan budaya dan adat mengikut kepercayaan kaum masing-masing.

  BalasPadam
 8. NURULHUDA BINTI YAHYA
  14DHF20F1015

  Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah wilayah yang berdaulat. "Negara" ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya sebagai sama dan ia membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain,yang telah wujud sebelumnya.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa kerana Malaysia mengamalkan konsep berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Setiap kaum yang terdapat di negara kita mengamalkan budaya dan adat mengikut kepercayaan kaum masing-masing. Walaubagaimanapun, kaum India, Cina dan Melayu dapat hidup di dalam satu negara dengan aman dan damai kerana sikap hormat-menghormati antara kaum yang menjadi penguat untuk masyarakat di negara kita.

  BalasPadam
 9. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

  BalasPadam
 10. Maksud negara
  -Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa.Negara Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.Institusi pemerintahan yang tersusun yang bertanggungjawab membuat atau melaksanakan keputusan politik.

  Maksud bangsa
  - Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah.Mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah

  Malaysia tidak termasuk dalam satu ciri bangsa dan satu ciri negara kerana Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum, mempunyai pelbagai jenis agama dan budaya yang tidak dapat ditinggalkan. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India.

  BalasPadam
 11. NURZULAIKA BINTI MISNAN
  14DHF20F1028

  Negara dan bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuat entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa kerana Malaysia memiliki pelbagai jenis kaum seperti Melayu,cina dan india.Setiap kaum ni mempunyai budaya,agama dan kepercayaan.

  BalasPadam
 12. NUR AMNIWAFA BINTI AYUB (14DHF20F1013)

  Daripada dimensi sejarah, istilah BANGSA berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud LAHIR. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia.

  NEGARA, satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah wilayah dan membentuk kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Negara juga adalah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya atau etnik.

  NEGARA BANGSA ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah wilayah yang berdaulat.
  Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme.

  KENAPAKAH MALAYSIA TIDAK TERMASUK DALAM CIRI SATU NEGARA SATU BANGSA?

  Ya betul, memang Malaysia hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana negara Malaysia antara negara yang mempunyai bilangan kaum yang banyak dan tiada perusuhan antara kaum. Antara tiga kaum yang terbesar yang terdapat di negara Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Walaupun negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, tidak semestinya negara Malaysia menjadi SATU NEGARA, SATU BANGSA. Hal ini demikian Satu Negara, Satu Bangsa merujuk kepada setiap kaum, agama dan bangsa masing-masing. Hal ini kerana Malaysia masih mempunyai rasa hormat dan prihatin ke atas bangsa lain demi menjaga agamanya tersendiri. Maka, itulah yang membuatkan negara Malaysia tidak diiktiraf sebagai SATU NEGARA, SATU BANGSA kerana Malaysia mempunyai berbilang kaum yang tidak boleh disatukan menjadi 1 bangsa.

  BalasPadam
 13. WAN NURUL NAJATIE BT WAN YUSOF
  14HF20F1026

  Maksud negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat. "Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa adalah kerana malaysia terdapat kepelbagaian agama, bangsa dan budaya seperti melayu , cina , india dan sebagainya.Bukan itu sahaja, Malaysia juga mempunyai pelbagai bangsa lain, seperti kadazan dan iban yang telah menjadi kan Malaysia negara yang berbilang kaum.


  BalasPadam
 14. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

  BalasPadam
 15. siti amirah solehah binti zailey
  14DHF20F1030

  Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat. "Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai budaya dan agama. hal ini kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum seperti melayu, cina dan india. masyarakat di sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai kaum yang mengamalkan tradisi, budaya dan agama yang berbeza.

  BalasPadam
 16. SYAIRAH BINTI ABDUL SAMAD
  14DHF20F1007

  Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat. "Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialah entiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme.

  Akibat kekaburan dalam perkataan "negara", istilah "negara bangsa" kadangkala disalahguna untuk merujuk kepada mana-mana negara berdaulat, samada sempadan politiknya menyamai sempadan-sempadan etnik mahupun budayanya. Penggunaan ini dikatakan timbul sebagai percubaan membezakan "negara bangsa" daripada "negara" (negeri) yang menganggotai sesebuah sistem persekutuan, seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah.

  Malaysia tidak termasuk dalam ciri satu negara satu bangsa adalah kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum antaranya ialah Melayu, Cina dan India.

  BalasPadam

ustaz azhar idrus-api dunia