Rabu, 24 Jun 2015

PENGERTIAN TAMADUN MENURUT SARJANA

PENGERTIAN TAMADUN MENGIKUT SARJANA ISLAM


Seorang sarjana Mesir iaitu Saiyid Qutb telah merumuskan bahawa “Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan  syariat Allah serta bercirikan nilai-nilai moral Islam.”

Sarjana Islam dari Syria iaitu Said Hawa mengatakan “Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang berlandaskan kebudayaan Islam serta hasilnya juga relevan dengan kebudayaan tersebut manakala Tamadun Jahiliah ialah segala bentuk kemajuan yang dijelmakan dalam bentuk kebendaaan dengan tidak mengambil kira aspek rohani dan moral.”

Menurut S.M Naquib Al-Attas “Tamadun Islam ialah keadaan kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.”


PENGERTIAN TAMADUN MENURUT SARJANA BARAT
 

Arnold Toynbee berpendapat “Tamadun ialah sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti  dan ia mempunyai 4 elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni“

Darey Ribeiro menggariskan bahawa masyarakat bertamadun ialah masyarakat yang memiliki ciri-ciri berikut :

·         Berakhir cara nomad dan mencipta alat teknologi dalam pertanian
·         Bermula pembahagian tugas berasaskan kumpulan
·         Pertumbuhan kota dan negara, wujud status sosial, sistem pengairan, pertanian peralatan logam, tembaga serta wujud tulisan angka dan kalendar
·         Wujudnya penggunaan wang syiling bagi memudahkan urusan perdagangan
·         Revolusi perdagangan
·         Revolusi penternakan
·         Revolusi teknologi
·         Revolusi industri


ustaz azhar idrus-api dunia